Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 144 - 162, 25.12.2018

Öz

Kaynakça

 • Ainscow, M. (2007). Taking an inclusive turn, Journal of Research in Special Educational Needs, 7(1), 3-7.
 • Akçamete, G. & Kaner, S. (1999). Cumhuriyetin 75. yılında çocuğa yönelik özel eğitim çalışmaları [The practices of special education in 75th year of Turkish Republic], 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyet ve Çocuk [2. National Child Culture Congress: Republic and Child], Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No: 2, 395-405.
 • Anadolu Agency (2016). Türkiyenin İlk Yerli Zeka Testi Nisan’da Uygulanmaya Başlayacak [Turkey’s First National Intelligence Test Begins to be Implemented in April], Karar newspaper, available on-line at: http://www.karar.com/guncel-haberler/turkiyenin-ilk-yerli-zeka-testi-asis-nisanda-uygulanmaya-baslayacak-349820 (accessed on 11 April 2017).
 • Arion Report (2005). Special Education in Turkey, Group Report of Arion Study Visit to Eskisehir, Turkey. 22-30 October 2005.
 • Bahçeli, A. (1989). Birlikte ve ayrı eğitim açısından eğitilebilir geri zekalı çocukların sosyal gelişimi [The social development of educable mentally retarded children in terms of inclusive and exclusive education], Yayınlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished Master’s Thesis], Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Batu, S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri [Inclusion, additional support services and preparation activities of inclusion], Özel Eğitim Dergisi [The Journal of Special Education], 2(4), 35-45.
 • Batu, S. (2004). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri [The opinions and suggestions of teachers about inclusion in a girl vocational high school where have children with SENs], Ozel Egitim Dergisi [The journal of special education], Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Yayinlari, 5(2), 33-50.
 • Baysal, E. N. (1989). Okul öncesi dönemindeki Down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların entegrasyonunda sosyal iletişim davranışlarının incelenmesi [the investigation of social interaction behaviours of children with down syndrome and normal children in inclusion in pre-school years], Yayınlanmamış doktora tezi[ Unpublished Doctorate Thesis], Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Caglar, D. (1990). Türkiye’de özel eğitimin bugünkü durumu ve sorunları [Current situation and problems of special education in Turkey], Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi [1. National Educational Studies Congress], Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Cakiroglu, E. & Cakiroglu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey, European Journal of Teacher Education, 26(2), 253–264.
 • Cansiz, M., & Cansiz, N. (2018). Sentiments, attitudes, and concerns about inclusion: Early yearsin teacher education programs. Erzincan University Journal of Education Faculty, 20(1), 167-183.
 • Cavkaytar, A. (2006). Teacher Training on Special Education in Turkey, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(3), article 7.
 • Donmez, N. B. (2000). Special education in Turkey, Paper presented at the meeting of International Special Education Congress (ISEC), Manchester, UK, July 2000.
 • Dray, B. J. (2008). History of Special Education, in Provenzo and Renaud (ed.) Encyclopedia for Social and Cultural Foundations of Education, the USA: SAGE Publications.
 • Frederickson, N., Simmonds, E., Evans, L. & Soulsby, C. (2007). Assessing the social and affective outcomes of inclusion, British Journal of Special Education, 34(2), 105-115.
 • Gearheart, B. R., Weishahn, M.W., & Gearheart, C. J. (1996). The exceptional student in the regular classroom, New Jersey: Prentice Hall.
 • Kalambouka, A., Farrell, P., Dyson, A. & Kaplan, I. (2007). The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream school on the achievement of their peers, Educational Research, 49(4), 365-382.
 • Kargin, T. (2004). Kaynastirma: Tanimi, Gelisimi ve ilkeleri [Inclusion: Definition, Development and Principles], Ozel Egitim Dergisi [The journal of special education], Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Yayinlari, 5(2), 1-13.
 • Kargın, T., Acarlar, F., & Sucuoğlu, B. (2005). Öğretmen, yönetici ve anne babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi [The opinions of teachers, head teachers and parents about the practices of inclusion], Özel Eğitim Dergisi [The Journal of Special Education], 4(2), 55-76.
 • Kircaali-Iftar, G. (1992). Ozel Egitimde Kaynastirma [Inclusion in Special Education], Egitim ve Bilim [Education and Science], 16, 45-50.
 • Kırcaali-İftar, G. (1997). Özel eğitimde kaynaştırma [Inclusion in Special Education], Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi[ The Journal of School of Education in Anadolu University], 16, 45-49.
 • Kırcaali-İftar, G. (1998). Kaynaştırma ve destek hizmetleri [Inclusion and additional support services], Süleyman Eripek (ed). Özel Eğitim [Special Education], 17-26, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Lewis, R. B., & Doorlag, H.D. (1999). Teaching special students in general education classrooms, New Jersey:Prentice Hall.
 • Lindsay, G. (2003). Inclusive education: A critical perspective. British Journal of Special Education, 33(1), 3-12.
 • Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O. & Malmgren, K. W. (2008). Special Education in Turkey, International Journal of Inclusive Education, 1-12.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) [the Ministry of National Education] (2000). Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname ve özel eğitim hizmetleri yönetmeliği [Special Education Law and the guide for special education practices], Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) [the Ministry of National Education] (2015a). National Education Statistics Formal Education 2014-2015, available on-line at: http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf (accessed on 01 September 2015).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) [the Ministry of National Education] (2015b). Ozel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Mudurlugu [The General Directorate of Special Education, Guidance and Counselling Services], available on-line at http://orgm.meb.gov.tr/butce/SORGU001Liste.asp?t=SORGU001&recperpage=ALL (accessed on 01 September 2015).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) [the Ministry of National Education] (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Special Education Services Act), available on-line at: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_07072018.pdf (accessed on 27 December 2018).
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (1995). Integrating students with special needs into mainstream schools, Paris: OECD Publications.
 • Office for Standards in Education (OFSTED) (2002). LEA Strategy for the Inclusion of Pupils with Special Educational Needs. London: OFSTED.
 • Ozsoy, Y., Ozyurek, M. & Eripek, S. (1998). Özel egitime muhtaç çocuklar ‘Özel egitime giris’ [Children with Special Education Needs ‘Introduction to Special Education], Ankara,Karatape Yayınları.
 • Özyürek, M. (2004). Bireyselleştirilmiş eğitim programı: Temelleri ve geliştirilmesi [Individualised Education Program: Principles], Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Palavan, Ö , Çiçek, V and Yıldırım, B . (2018). Attitudes of Primary School Teachers towards Inclusive Education, Journal of Education and Future, 13(1), 49-63.
 • Pınar-Sazak, E. & Yıkmış, A. (2004). İlkokul müdürlerinin kaynaştırma uygulamasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi [The investigation of perceptions of elementary school head teachers about inclusion], 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulmus bildiri [ paper presented at 14. National Education Congress], Bolu.
 • Rakap, S. & Kaczmarek, L. (2010). Teachers’ attitudes towards inclusion in Turkey, European Journal of Special Needs Education, 25(1), 59-75.
 • Sahin, S. (2005). Özel egitimin tarihçesi [History of special education], in Ataman (ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel egitime giris [Children with Special Needs and Introduction to Special Education], Ankara: Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
 • Sari, H. (2000). Development of Special Education Provision in Turkey: From the Inclusive Perspective, Paper presented at the meeting of International Special Education Congress (ISEC), Manchester, UK, July 2000.
 • Sarı, H. (2003). Özel egitime muhtaç ögrencilerin egitimleriyle ilgili çagdas öneriler [Contemporary Suggestions for Education of Students with Special Education Needs], Ankara, Pegem A Yayıncılık.
 • Senel, H. G. (1998). Special education in Turkey, European Journal of Special Needs Education, 13(3), 254–261.
 • Sucuoglu, B. (2004). Turkiye’de Kaynastirma Uygulamalari: Yayinlar/Arastirmalar 1980-2005 [Inclusion Practices in Turkey: Publications/Studies, Ozel Egitim Dergisi [The journal of special education], Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Yayinlari, 5(2), 15-23.
 • Şura Raporu [Congress Report] (1999). 1. Özürlüler Şurası: Çağdaş toplum çağdaş yaşam ve özürlüler [1. Disabled People Congress: Modern community, modern life and disabled people], Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları.
 • Tedmem (2014). 2014 Eğitim Değerlendirme Raporu [2014 Education Evaluation Report], Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Tedmem (2015). 2015 Eğitim Değerlendirme Raporu [2014 Education Evaluation Report], Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Tedmem (2016). 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu [2014 Education Evaluation Report], Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2001). The Open File on Inclusive Education, Paris, France: UNESCO.
 • Uysal, A. (1995). Öğretmen ve okul yöneticilerinin zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri [The opinions of teachers and head teachers about problems in inclusion of mentally retarded children], Yayınlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished Master’s Thesis], Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Uysal, A. (2003). Kaynaştırma uygulaması yapan öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri [The perceptions of teachers about inclusion], 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi [13. National Education Congress], Ankara: Kök Yayınevi.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YOK) (Council of Higher Education) (2018). Özel Eğitim Öğretmenliği Programı Bulunan Tüm Üniversiteler, available on-line at: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20903 (accessed on 27 December 2018).

Inclusive education in Turkey

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 144 - 162, 25.12.2018

Öz

This paper aims at discussing the concept of inclusion in Turkish education system. In order to do that, firstly, special and inclusive education practices in the world was presented because the term of inclusion as an education issue might be considered as a new concept in Turkey comparing with developed countries such as the USA and the UK. The educational developments in the developed countries are closely followed in Turkey and have a big impact in restructuring the education system Therefore, it may be useful to look at what the approaches and practices were for more inclusive school settings around the world before starting to discuss the place of inclusive education in Turkish education system. Secondly, the history of special and inclusive education in Turkey was demonsrated in the light of special education laws and regulations. Lastly, the current special and inclusive education practices in Turkey were presented.

Kaynakça

 • Ainscow, M. (2007). Taking an inclusive turn, Journal of Research in Special Educational Needs, 7(1), 3-7.
 • Akçamete, G. & Kaner, S. (1999). Cumhuriyetin 75. yılında çocuğa yönelik özel eğitim çalışmaları [The practices of special education in 75th year of Turkish Republic], 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyet ve Çocuk [2. National Child Culture Congress: Republic and Child], Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No: 2, 395-405.
 • Anadolu Agency (2016). Türkiyenin İlk Yerli Zeka Testi Nisan’da Uygulanmaya Başlayacak [Turkey’s First National Intelligence Test Begins to be Implemented in April], Karar newspaper, available on-line at: http://www.karar.com/guncel-haberler/turkiyenin-ilk-yerli-zeka-testi-asis-nisanda-uygulanmaya-baslayacak-349820 (accessed on 11 April 2017).
 • Arion Report (2005). Special Education in Turkey, Group Report of Arion Study Visit to Eskisehir, Turkey. 22-30 October 2005.
 • Bahçeli, A. (1989). Birlikte ve ayrı eğitim açısından eğitilebilir geri zekalı çocukların sosyal gelişimi [The social development of educable mentally retarded children in terms of inclusive and exclusive education], Yayınlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished Master’s Thesis], Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Batu, S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri [Inclusion, additional support services and preparation activities of inclusion], Özel Eğitim Dergisi [The Journal of Special Education], 2(4), 35-45.
 • Batu, S. (2004). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri [The opinions and suggestions of teachers about inclusion in a girl vocational high school where have children with SENs], Ozel Egitim Dergisi [The journal of special education], Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Yayinlari, 5(2), 33-50.
 • Baysal, E. N. (1989). Okul öncesi dönemindeki Down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların entegrasyonunda sosyal iletişim davranışlarının incelenmesi [the investigation of social interaction behaviours of children with down syndrome and normal children in inclusion in pre-school years], Yayınlanmamış doktora tezi[ Unpublished Doctorate Thesis], Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Caglar, D. (1990). Türkiye’de özel eğitimin bugünkü durumu ve sorunları [Current situation and problems of special education in Turkey], Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi [1. National Educational Studies Congress], Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Cakiroglu, E. & Cakiroglu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey, European Journal of Teacher Education, 26(2), 253–264.
 • Cansiz, M., & Cansiz, N. (2018). Sentiments, attitudes, and concerns about inclusion: Early yearsin teacher education programs. Erzincan University Journal of Education Faculty, 20(1), 167-183.
 • Cavkaytar, A. (2006). Teacher Training on Special Education in Turkey, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(3), article 7.
 • Donmez, N. B. (2000). Special education in Turkey, Paper presented at the meeting of International Special Education Congress (ISEC), Manchester, UK, July 2000.
 • Dray, B. J. (2008). History of Special Education, in Provenzo and Renaud (ed.) Encyclopedia for Social and Cultural Foundations of Education, the USA: SAGE Publications.
 • Frederickson, N., Simmonds, E., Evans, L. & Soulsby, C. (2007). Assessing the social and affective outcomes of inclusion, British Journal of Special Education, 34(2), 105-115.
 • Gearheart, B. R., Weishahn, M.W., & Gearheart, C. J. (1996). The exceptional student in the regular classroom, New Jersey: Prentice Hall.
 • Kalambouka, A., Farrell, P., Dyson, A. & Kaplan, I. (2007). The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream school on the achievement of their peers, Educational Research, 49(4), 365-382.
 • Kargin, T. (2004). Kaynastirma: Tanimi, Gelisimi ve ilkeleri [Inclusion: Definition, Development and Principles], Ozel Egitim Dergisi [The journal of special education], Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Yayinlari, 5(2), 1-13.
 • Kargın, T., Acarlar, F., & Sucuoğlu, B. (2005). Öğretmen, yönetici ve anne babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi [The opinions of teachers, head teachers and parents about the practices of inclusion], Özel Eğitim Dergisi [The Journal of Special Education], 4(2), 55-76.
 • Kircaali-Iftar, G. (1992). Ozel Egitimde Kaynastirma [Inclusion in Special Education], Egitim ve Bilim [Education and Science], 16, 45-50.
 • Kırcaali-İftar, G. (1997). Özel eğitimde kaynaştırma [Inclusion in Special Education], Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi[ The Journal of School of Education in Anadolu University], 16, 45-49.
 • Kırcaali-İftar, G. (1998). Kaynaştırma ve destek hizmetleri [Inclusion and additional support services], Süleyman Eripek (ed). Özel Eğitim [Special Education], 17-26, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Lewis, R. B., & Doorlag, H.D. (1999). Teaching special students in general education classrooms, New Jersey:Prentice Hall.
 • Lindsay, G. (2003). Inclusive education: A critical perspective. British Journal of Special Education, 33(1), 3-12.
 • Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O. & Malmgren, K. W. (2008). Special Education in Turkey, International Journal of Inclusive Education, 1-12.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) [the Ministry of National Education] (2000). Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname ve özel eğitim hizmetleri yönetmeliği [Special Education Law and the guide for special education practices], Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) [the Ministry of National Education] (2015a). National Education Statistics Formal Education 2014-2015, available on-line at: http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf (accessed on 01 September 2015).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) [the Ministry of National Education] (2015b). Ozel Egitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Mudurlugu [The General Directorate of Special Education, Guidance and Counselling Services], available on-line at http://orgm.meb.gov.tr/butce/SORGU001Liste.asp?t=SORGU001&recperpage=ALL (accessed on 01 September 2015).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) [the Ministry of National Education] (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Special Education Services Act), available on-line at: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_07072018.pdf (accessed on 27 December 2018).
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (1995). Integrating students with special needs into mainstream schools, Paris: OECD Publications.
 • Office for Standards in Education (OFSTED) (2002). LEA Strategy for the Inclusion of Pupils with Special Educational Needs. London: OFSTED.
 • Ozsoy, Y., Ozyurek, M. & Eripek, S. (1998). Özel egitime muhtaç çocuklar ‘Özel egitime giris’ [Children with Special Education Needs ‘Introduction to Special Education], Ankara,Karatape Yayınları.
 • Özyürek, M. (2004). Bireyselleştirilmiş eğitim programı: Temelleri ve geliştirilmesi [Individualised Education Program: Principles], Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Palavan, Ö , Çiçek, V and Yıldırım, B . (2018). Attitudes of Primary School Teachers towards Inclusive Education, Journal of Education and Future, 13(1), 49-63.
 • Pınar-Sazak, E. & Yıkmış, A. (2004). İlkokul müdürlerinin kaynaştırma uygulamasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi [The investigation of perceptions of elementary school head teachers about inclusion], 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulmus bildiri [ paper presented at 14. National Education Congress], Bolu.
 • Rakap, S. & Kaczmarek, L. (2010). Teachers’ attitudes towards inclusion in Turkey, European Journal of Special Needs Education, 25(1), 59-75.
 • Sahin, S. (2005). Özel egitimin tarihçesi [History of special education], in Ataman (ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel egitime giris [Children with Special Needs and Introduction to Special Education], Ankara: Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
 • Sari, H. (2000). Development of Special Education Provision in Turkey: From the Inclusive Perspective, Paper presented at the meeting of International Special Education Congress (ISEC), Manchester, UK, July 2000.
 • Sarı, H. (2003). Özel egitime muhtaç ögrencilerin egitimleriyle ilgili çagdas öneriler [Contemporary Suggestions for Education of Students with Special Education Needs], Ankara, Pegem A Yayıncılık.
 • Senel, H. G. (1998). Special education in Turkey, European Journal of Special Needs Education, 13(3), 254–261.
 • Sucuoglu, B. (2004). Turkiye’de Kaynastirma Uygulamalari: Yayinlar/Arastirmalar 1980-2005 [Inclusion Practices in Turkey: Publications/Studies, Ozel Egitim Dergisi [The journal of special education], Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Yayinlari, 5(2), 15-23.
 • Şura Raporu [Congress Report] (1999). 1. Özürlüler Şurası: Çağdaş toplum çağdaş yaşam ve özürlüler [1. Disabled People Congress: Modern community, modern life and disabled people], Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları.
 • Tedmem (2014). 2014 Eğitim Değerlendirme Raporu [2014 Education Evaluation Report], Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Tedmem (2015). 2015 Eğitim Değerlendirme Raporu [2014 Education Evaluation Report], Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Tedmem (2016). 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu [2014 Education Evaluation Report], Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2001). The Open File on Inclusive Education, Paris, France: UNESCO.
 • Uysal, A. (1995). Öğretmen ve okul yöneticilerinin zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri [The opinions of teachers and head teachers about problems in inclusion of mentally retarded children], Yayınlanmamış yüksek lisans tezi [Unpublished Master’s Thesis], Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Uysal, A. (2003). Kaynaştırma uygulaması yapan öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri [The perceptions of teachers about inclusion], 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi [13. National Education Congress], Ankara: Kök Yayınevi.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YOK) (Council of Higher Education) (2018). Özel Eğitim Öğretmenliği Programı Bulunan Tüm Üniversiteler, available on-line at: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20903 (accessed on 27 December 2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Review Articles
Yazarlar

Veli KUTAY (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kutay, V. (2018). Inclusive education in Turkey . Studies in Educational Research and Development , 2 (2) , 144-162 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/41911/484965

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.