Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmen denetiminde yansıtıcı denetim modeli

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 26 - 41, 30.06.2020

Öz

Endüstri 4.0 ile başlayan ve bilişim teknolojisi ile birlikte sınıf ve öğrenme ortamlarına taşınan, yeni öğrenme ortamları, dijital sınıflar ve görsel unsurların egemen olacağı ortamlarda, öğretmen ve denetmen yeterlik ve standartlarını yeniden oluşturmak gerekmektedir. Bu gelişme ve yansımaların hayat bulacağı değişimler, Eğitim 4.0 bünyesinde oluşturulan yeni öğrenme hedeflerinin ölçülüp değerlendirilmesi 1983 yılında Schon tarafından kavramsallaştırılan yansıtıcı öğrenme ve öğretmenlik ile birlikte yansıtıcı denetim kavramını da gündeme getirmiştir. Türkiye’deki mevcut denetim sisteminin bu beklentilere yanıt vermekten uzak kalması nedeniyle, öğretmen-temelli yansıtıcı denetim uygulamalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Eğitim 4.0 temelinde, oluşturulabilecek bir yansıtıcı denetim modeli önermektedir. Bu model, temelini ve kavramsal çerçevesini Schon tarafından 1983 yansıtıcı düşünme ilkeleri ile 2017 yılında yansıtıcı koçluk olarak geliştirmiş olduğumuz bir model ile gerçekleştirdiğimiz ‘Yansıtıcı Koçluğun Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi’ adlı araştırma sonuçlarından almaktadır. Bu normatif model ile birlikte, yeterli sayıda olmayan denetmenler, denetmenlerin iş yükleri, ve eğitim ortamlarında gerçekleşen bu baş döndürücü girişimcilik ve liderlik gerektiren yeni yeterlik alanları göz önüne alındığında, öğretmen odaklı yansıtıcı öz-değerlendirmenin ön planda olduğu bir denetim ve değerlendirme sisteminin ortaya çıkması hedeflenmektedir.  Öğretmenler, bu model ile birlikte kendi gerçek öğretme ortamlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda ön planda tutulacaklardır. Bu çalışma ile birlikte, öğretmenlerin hem öğrenme hem de öğretme ortamlarına yansıtıcı ve eleştirel bir göz ile bakmaları sağlanarak, eylem araştırması temelinde öğretmenlerin, öz-değerlendirme portfolyoları oluşturması, mikro-öğretmenlik uygulamalarının kaydedilmesi, değerlendirme formlarının hazırlanması bağlamında önemli kazanımlar elde etmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • Brookfield. S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: JosseyBass.
 • Cruickshank, D. & Applegate, J. (1981). Reflective teaching as a strategy for tender growth. Educational Leadership, 1(1), 553-554.
 • Costa, A., & Garmston, R. (2002). Cognitive coaching: A foundation for renaissance schools. Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers.
 • Danielson, L. M. (2009). How teachers learn. Educational Leadership, 66 (5).
 • Göker, S.D. (2017). Reflective models in teacher supervision introduced by Education 4.0: The teacher in the mirror. Studies in Educational Research and Development, 1(1).
 • Göker, M.Ü. & Göker, S.D. (2017). The impact of reflective coaching on development of teaching skills of teacher candidates. European Journal of Educational Studies, 3(10), 330-343.
 • Göker, S.D. (2006). Impact of peer coaching on self-efficacy and instructional skills in TEFL teacher education. System, 34, 239-254.
 • Higgleton, E. (1995). Chambers english essential english dictionary. Londra: University of Cambridge Press.
 • Kızılkaya, G., & Aşkar, P. (2009). The development of a reflective thinking skill scale towards problem solving. Egitim ve Bilim, 34(154), 82.
 • Loughran, J. (1996). Practising what I preach: modelling reflective practice to student teachers. Research in Science Education, 25(4), 431-451.
 • Minott, M.A. (2009) Reflection and Reflective Teaching, A Case study of Four Seasoned Teachers in the Cayman Islands. Germany: VDM Verlag Dr. Müller.
 • Ogonor, B.O. & Badmus, M. M. (2006). Reflective teaching practice among students teachers: the case in a tertiary institution in Nigeria. Australian Journal of Teacher Education, 31(2), 1-11.
 • Pennington, M. (1992). Reflecting on teaching and learning: a development focus for the second language classroom, In Perspectives on second language classroom teacher education. eds. J. Flowerdew, M. Brock, and S. Hsia. Kowloon: City Polythenic of Hong Kong.
 • Pollard, A. & Tann, S. (1994). Reflective teaching in the primary school a handbook for the classroom (2nd ed.). The Open University Press.
 • Pollard, A., Anderson, J., Maddock, M., Swaff ield, S., Warin, J. & Warwick, P. (2008). Reflective Teaching. Evidence-in formed Professional Practice (3rd ed.). London: Continuum.
 • Schön, D. (1983). The reflective practitioner. Basic Books.
 • Schön, D. (1987). Educating the reflection practitioner: Towards a new design for teaching and learning in the profession. San Francisco, CA: Josey-Bass Publishers.
 • Ürün Göker, M. (2020). Yansıtıcı Koçluğun İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretimsel Becerileri ve Öz-yeterlikleri Üzerine Etkisi. Istanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

A reflective coaching model in teacher evaluation

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 26 - 41, 30.06.2020

Öz

Considering the recent developments in teacher competency and evaluation in the Education 4.0, this study proposes a supervision model named as ‘Reflective Coaching’ mainly based on principles of Schon (1983) and a research study conducted by the researchers entitled ‘The Impact of Reflective Coaching on Development of Teaching Skills of the Teacher Candidates’in 2017. The current supervision system in Turkey fails to address professional development needs of teachers and they face difficulties finding reflective learning environments, in which they would have opportunities to develop their teaching skills.   When examined the insufficient numbers of supervisors, their actual work loads, and recent innovative and leadership based learning opportunities, a new teacher evaluation model is needed to address the the new teacher competencies. Through this formative teacher development model, teachers will be able to review their practices from a stand point of reflective view  based on action research and self-evaluation. They will also find opportunities to evalate their weaknesses and strengths and seek new learning environments to develop themselves professionally. Within this model, new portfolios will be created, micro-teaching practices will be video-recorded, and efficent feedback and post-conference sessions will be organized for the teachers to self-evaluate their actual teaching performance. They will all be conducted considering action-research-based tasks and activities and teachers will gain a better understanding of how new evaluation forms should be developed.

Kaynakça

 • Brookfield. S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: JosseyBass.
 • Cruickshank, D. & Applegate, J. (1981). Reflective teaching as a strategy for tender growth. Educational Leadership, 1(1), 553-554.
 • Costa, A., & Garmston, R. (2002). Cognitive coaching: A foundation for renaissance schools. Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers.
 • Danielson, L. M. (2009). How teachers learn. Educational Leadership, 66 (5).
 • Göker, S.D. (2017). Reflective models in teacher supervision introduced by Education 4.0: The teacher in the mirror. Studies in Educational Research and Development, 1(1).
 • Göker, M.Ü. & Göker, S.D. (2017). The impact of reflective coaching on development of teaching skills of teacher candidates. European Journal of Educational Studies, 3(10), 330-343.
 • Göker, S.D. (2006). Impact of peer coaching on self-efficacy and instructional skills in TEFL teacher education. System, 34, 239-254.
 • Higgleton, E. (1995). Chambers english essential english dictionary. Londra: University of Cambridge Press.
 • Kızılkaya, G., & Aşkar, P. (2009). The development of a reflective thinking skill scale towards problem solving. Egitim ve Bilim, 34(154), 82.
 • Loughran, J. (1996). Practising what I preach: modelling reflective practice to student teachers. Research in Science Education, 25(4), 431-451.
 • Minott, M.A. (2009) Reflection and Reflective Teaching, A Case study of Four Seasoned Teachers in the Cayman Islands. Germany: VDM Verlag Dr. Müller.
 • Ogonor, B.O. & Badmus, M. M. (2006). Reflective teaching practice among students teachers: the case in a tertiary institution in Nigeria. Australian Journal of Teacher Education, 31(2), 1-11.
 • Pennington, M. (1992). Reflecting on teaching and learning: a development focus for the second language classroom, In Perspectives on second language classroom teacher education. eds. J. Flowerdew, M. Brock, and S. Hsia. Kowloon: City Polythenic of Hong Kong.
 • Pollard, A. & Tann, S. (1994). Reflective teaching in the primary school a handbook for the classroom (2nd ed.). The Open University Press.
 • Pollard, A., Anderson, J., Maddock, M., Swaff ield, S., Warin, J. & Warwick, P. (2008). Reflective Teaching. Evidence-in formed Professional Practice (3rd ed.). London: Continuum.
 • Schön, D. (1983). The reflective practitioner. Basic Books.
 • Schön, D. (1987). Educating the reflection practitioner: Towards a new design for teaching and learning in the profession. San Francisco, CA: Josey-Bass Publishers.
 • Ürün Göker, M. (2020). Yansıtıcı Koçluğun İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretimsel Becerileri ve Öz-yeterlikleri Üzerine Etkisi. Istanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Review Articles
Yazarlar

Süleyman Davut GÖKER (Sorumlu Yazar)
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
0000-0003-3291-7879
Türkiye


Mübeher ÜRÜN GÖKER Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4258-8706
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Göker, S. D. & Ürün Göker, M. (2020). Öğretmen denetiminde yansıtıcı denetim modeli . Studies in Educational Research and Development , 4 (1) , 26-41 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/55559/714249

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.