Makale Biçimlendirme Kılavuzu

Dosya Biçimi

Gönderilen taslak makale .doc veya .docx uzantılı MS Word dosyası olmalıdır.


Sayfa Biçimlendirmesi

Taslak makale üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.5 cm kenar boşluklu A4 kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.


Başlık

Taslak makalenin ana başlığı 16 punto Times New Roman fontu ile kalın ve ortaya dayalı olarak biçimlendirilmelidir. Örneğin,

The effect of problem based learning activities on seventh grade students' mathematics achievement


Alt Başlıklar

Birinci seviye alt başlıklar 12 punto Times New Roman fontu ile kalın olarak, ikinci seviye alt başlıklar 12 punto Times New Roman fontu ile yatık olarak biçimlendirilmelidir. Tüm alt başlıklar sola dayalı olmalıdır.


Metin

Taslak makaledeki ana metinler 12 punto Times New Roman fontu ile yazılmalı ve her iki tarafa dayalı olmalıdır. Tabloların ve şekillerin içindeki metinler yine Times New Roman fontu ile yazılmalı ve 10 puntodan daha küçük olmamalıdır.


Taslak Makalenin Uzunluğu

Taslak makale 40 sayfadan daha uzun olmamalıdır. Başlıklar, ana metin ve kaynakça dahil olmak üzere taslak makalenin tamamında bir buçuk satır aralığı kullanılmalıdır. Ayrıca, taslak makale paragraflardan sonra 12 punto boşluk bulunacak şekilde biçimlendirilmelidir.


Özet ve Anahtar Kelimeler

Özet 300 kelime ile sınırlandırılmalıdır ve 10 punto Times New Roman fontu ile yazılmalıdır. Taslak makalede en az üç en fazla beş anahtar kelime bulunmalı ve anahtar kelimeler özet bölümünden hemen sonra konumlandırılmalıdır.


Tablolar ve Şekiller

Tablolar APA stilinde hazırlanmalı, tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır. Şekiller JPG ya da PNG formatında ve en az 600 dpi çözünürlüklü olmalıdır. Şekillerin başlığı şeklin altında konumlandırılmalıdır. Şekiller ve başlıkları sayfada ortaya dayalı olacak şekilde yerleştirilmelidir.


Kaynakça

Kaynakçada bulunan referanslar APA stilinde biçimlendirilmeli ve 1 cm asılı girintili olacak şekilde listelenmelidir. Örneğin,

De Jong, T., Linn, M. C., & Zacharia, Z. C. (2013). Physical and virtual laboratories in science and engineering education. Science, 340(6130), 305-308.