Editorial Board

Prof. Dr. Sezgin VURAN, Anadolu University

Assoc. Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ, Ondokuz Mayıs University   

Assoc. Prof. Dr. Haki PEŞMAN, Fırat University

Assist. Prof. Dr. Hüseyin EFE, Artvin Çoruh University

Assist. Prof. Dr. Gönül KURT ERHAN, Başkent University

Assist. Prof. Dr. Esin YILMAZ KOĞAR, Niğde Ömer Halisdemir University

 

Editors

Mustafa CANSIZ, Ph. D. (mustafacansiz@gmail.com)

Ulaş ÜSTÜN, Ph. D. (ulasustun@gmail.com)

Ertuğrul ÖZDEMİR, Ph. D. (ertugrulozd@yahoo.com)