Dergi Kurulları

Editörler

Mustafa CANSIZ, Ph. D. (mustafacansiz@gmail.com)

Mustafa CEYLAN, Ph. D. (mceylan@artvin.edu.tr)

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Sezgin VURAN, Anadolu University

Assoc. Prof. Dr. Glenn G. SMITH, University of South Florida

Assoc. Prof. Dr. Radka DOFKOVA, Palacky University

Assoc. Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ, Ondokuz Mayıs University

Assoc. Prof. Dr. Haki PEŞMAN, Fırat University

Assist. Prof. Dr. Hüseyin EFE, Artvin Çoruh University

Assist. Prof. Dr. Gönül KURT ERHAN, Başkent University

Assist. Prof. Dr. Esin YILMAZ KOĞAR, Niğde Ömer Halisdemir University

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.