Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 72 - 84, 30.06.2021

Öz

Kaynakça

 • Ansal, H. (1986). Teknolojinin taraflılığı ve üretim ilişkileri, 11. Tez Kitap Dizisi, İstanbul: Uluslararası Yayıncılık, Ağustos Sayısı. (Technology bias and production relations, 11. Tez Book Series, İstanbul: Uluslararası Publishing, August Issue.)
 • Baloğlu. Z. (1990). Türkiye'de eğitim, sorunlar ve değişime, yapısal uyum önerileri. İstanbul: TÜSİAD Yayını, 2. Baskı, Kasım. (Education, problems and change in Turkey, structural adjustment suggestions. İstanbul: TÜSİAD Publication, Second Edition, November.)
 • Duguay C. R.; Landry S. and Pasin, F. (1997). From mass production to flexible/agile production. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17 No. 12, 1997, pp. 1183-1195. MCB University Press, 0144-3577.
 • Dyer, S. (1998). Flexibility models: a critical analysis. International Journal of Manpower, Vol. 9 No. 4, 1998, pp. 223-233, MCB University Press, 0143-7720.
 • Gülsever, T. (1989). Teknolojik gelişme enformasyon teknolojisi, esnek üretim ve esnek uzmanlaşma. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 1989 Sanayi Kongresi Bildirileri I, Bursa: MMO Yayını, Yayın No: 134/1. (Technological development information technology, flexible manufacturing and flexible specialization. TMMOB Chamber of Mechanical Engineers, 1989 Industry Congress Proceedings I, Bursa: MMO Publication, Publication No: 134/1.)
 • İşler, H. (1997). Sanayileşme ile mesleki teknik eğitim politikaları ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı, Ankara. (Relationship between industrialization and vocational technical education policies. Unpublished Master's Thesis: Turkey and Middle East Public Administration Institute, Public Administration Postgraduate Specialization Program, Ankara.)
 • Lordoğlu, K. (1986). Teknolojinin taraflılığı üzerine düşünceler. 11. Tez Kitap Dizisi: 3. İstanbul: Uluslararası Yayıncılık, Mayıs. (Reflections on technology bias. 11. Tez Book Series: 3. Istanbul: International Publishing. May.)
 • Milliyet Yayınları, (1982). Çağlar Öncesinden Bugüne Uygarlık Tarihi Ansiklopedisi, Yayın No: Ansiklopedik Yayınlar Dizisi 3. (Encyclopedia of Civilization History from Before Ages to Today, Publication Number: Encyclopedic Publications Series 3.)
 • Pamuk, Ş. (1996). Ekonomik yapının toplumsal ve tarihsel kökenleri. TMMOB 1995 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı 1-2, Ankara: MMO Yayını, Yayın No: 186, Mart. (Social and historical roots of the economic structure. TMMOB 1995 Industry Congress Proceedings Book 1-2, Ankara: MMO Publication, Publication No: 186. March.)
 • Suğur, N. (1994). Türkiye'de esnek üretim ve küçük sanayi: Ostim Sanayi Bölgesi esnek uzmanlaşmanın neresinde? Toplum ve Bilim Dergisi, İstanbul: Birikim Yayıncılık, Bahar 63. (Flexible manufacturing and small industry in Turkey: Where is Ostim Industrial Zone in flexible specialization? Journal of Toplum ve Bilim, Istanbul: Birikim Publishing, Spring 63.)
 • The industrial revolution and the role of science and technology in the development of technical education, technical education matters. Chapter 2. Erişim Adresi/Access Address: (https://technicaleducationmatters.org/2009/05/13/chapter-2-the-industrial-revolution-and-the-role-of-science-and-technology-in-the-development-of-technical-ducation/) (26.01.2021)
 • TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (1993). 1993 Sanayi Kongresi Türk Otomobil Sanayii Verimlilik Analizi. Bursa: MMO Yayını, Yayın No: 159, Kasım. (Chamber of Mechanical Engineers Bursa Branch (1993). 1993 Industry Congress, Turkish Automobile Industry Productivity Analysis. Bursa: MMO Publication, Publication No: 159, November.)
 • Yentürk, N. (1990). Post-fordist gelişmeler ve dünya iktisadi işbölümünün geleceği. Toplum ve Bilim Dergisi, İstanbul: Birikim Yayıncılık, Bahar, 56-61. (Post-Fordist developments and the future of the world economic division of labor. Journal of Toplum ve Bilim, Istanbul: Birikim Publishing. Spring, 56-61.)

The effects of the first and second industrial revolutions on vocational and technical education systems

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 72 - 84, 30.06.2021

Öz

The First Industrial Revolution, which started with mechanization in England in the 18th century, widespread the factory system, while largely eliminating manufacture production. The mechanization and factory system have caused institutional vocational-technical education systems to replace the classical master-journeyman-apprentice system in manufacture. The First Industrial Revolution reached a higher stage with the Fordist system in which Taylorist methods applied in the factories and this process created the Second Industrial Revolution. In the Fordist system, vocational-technical education institutions and education programs have taken on a diverse and gradual structure. These schools have also been the institutions where national education policies implemented. In this study, First and Second Industrial Revolutions have discussed in terms of their emergence and development dynamics, and the transformations created by industrial revolutions on vocational-technical education institutions have outlined.

Kaynakça

 • Ansal, H. (1986). Teknolojinin taraflılığı ve üretim ilişkileri, 11. Tez Kitap Dizisi, İstanbul: Uluslararası Yayıncılık, Ağustos Sayısı. (Technology bias and production relations, 11. Tez Book Series, İstanbul: Uluslararası Publishing, August Issue.)
 • Baloğlu. Z. (1990). Türkiye'de eğitim, sorunlar ve değişime, yapısal uyum önerileri. İstanbul: TÜSİAD Yayını, 2. Baskı, Kasım. (Education, problems and change in Turkey, structural adjustment suggestions. İstanbul: TÜSİAD Publication, Second Edition, November.)
 • Duguay C. R.; Landry S. and Pasin, F. (1997). From mass production to flexible/agile production. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17 No. 12, 1997, pp. 1183-1195. MCB University Press, 0144-3577.
 • Dyer, S. (1998). Flexibility models: a critical analysis. International Journal of Manpower, Vol. 9 No. 4, 1998, pp. 223-233, MCB University Press, 0143-7720.
 • Gülsever, T. (1989). Teknolojik gelişme enformasyon teknolojisi, esnek üretim ve esnek uzmanlaşma. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 1989 Sanayi Kongresi Bildirileri I, Bursa: MMO Yayını, Yayın No: 134/1. (Technological development information technology, flexible manufacturing and flexible specialization. TMMOB Chamber of Mechanical Engineers, 1989 Industry Congress Proceedings I, Bursa: MMO Publication, Publication No: 134/1.)
 • İşler, H. (1997). Sanayileşme ile mesleki teknik eğitim politikaları ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı, Ankara. (Relationship between industrialization and vocational technical education policies. Unpublished Master's Thesis: Turkey and Middle East Public Administration Institute, Public Administration Postgraduate Specialization Program, Ankara.)
 • Lordoğlu, K. (1986). Teknolojinin taraflılığı üzerine düşünceler. 11. Tez Kitap Dizisi: 3. İstanbul: Uluslararası Yayıncılık, Mayıs. (Reflections on technology bias. 11. Tez Book Series: 3. Istanbul: International Publishing. May.)
 • Milliyet Yayınları, (1982). Çağlar Öncesinden Bugüne Uygarlık Tarihi Ansiklopedisi, Yayın No: Ansiklopedik Yayınlar Dizisi 3. (Encyclopedia of Civilization History from Before Ages to Today, Publication Number: Encyclopedic Publications Series 3.)
 • Pamuk, Ş. (1996). Ekonomik yapının toplumsal ve tarihsel kökenleri. TMMOB 1995 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı 1-2, Ankara: MMO Yayını, Yayın No: 186, Mart. (Social and historical roots of the economic structure. TMMOB 1995 Industry Congress Proceedings Book 1-2, Ankara: MMO Publication, Publication No: 186. March.)
 • Suğur, N. (1994). Türkiye'de esnek üretim ve küçük sanayi: Ostim Sanayi Bölgesi esnek uzmanlaşmanın neresinde? Toplum ve Bilim Dergisi, İstanbul: Birikim Yayıncılık, Bahar 63. (Flexible manufacturing and small industry in Turkey: Where is Ostim Industrial Zone in flexible specialization? Journal of Toplum ve Bilim, Istanbul: Birikim Publishing, Spring 63.)
 • The industrial revolution and the role of science and technology in the development of technical education, technical education matters. Chapter 2. Erişim Adresi/Access Address: (https://technicaleducationmatters.org/2009/05/13/chapter-2-the-industrial-revolution-and-the-role-of-science-and-technology-in-the-development-of-technical-ducation/) (26.01.2021)
 • TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (1993). 1993 Sanayi Kongresi Türk Otomobil Sanayii Verimlilik Analizi. Bursa: MMO Yayını, Yayın No: 159, Kasım. (Chamber of Mechanical Engineers Bursa Branch (1993). 1993 Industry Congress, Turkish Automobile Industry Productivity Analysis. Bursa: MMO Publication, Publication No: 159, November.)
 • Yentürk, N. (1990). Post-fordist gelişmeler ve dünya iktisadi işbölümünün geleceği. Toplum ve Bilim Dergisi, İstanbul: Birikim Yayıncılık, Bahar, 56-61. (Post-Fordist developments and the future of the world economic division of labor. Journal of Toplum ve Bilim, Istanbul: Birikim Publishing. Spring, 56-61.)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Review Articles
Yazarlar

Haluk İŞLER (Sorumlu Yazar)
Emekli Dr. Öğr. Üyesi (Ege Üniversitesi)
0000-0002-5630-4092
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA İşler, H. (2021). The effects of the first and second industrial revolutions on vocational and technical education systems . Studies in Educational Research and Development , 5 (1) , 72-84 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/63058/891851

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.