e-ISSN: 2618-6063
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Studies in Educational Research and Development (SERD), eğitim alanında özgün ve kaliteli bilimsel çalışmaları literatüre kazandırmak amacıyla yılda iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir. SERD, çift-maskeli hakem değerlendirmeleri (double-blind review) ile uygulamalı ve kuramsal eğitim araştırmalarının yanı sıra eğitim alanındaki teorik ve pratik sorunlara odaklanan ikincil araştırma sentezlerine de açıktır. Fakat SERD, temel bilim araştırmaları gibi eğitim alanı dışındaki çalışmaları kapsamamaktadır. Dergimize gönderilen eğitim alanı dışındaki aday makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır. SERD'e makale göndermeyi düşünen yazarlar veya okurlar tüm soru ve önerilerini editörlere iletebilirler. 

SERD İngilizce veya Türkçe makale kabul etmektedir. Türkçe makaleler İngilizce uzun özet içermelidir. Yazım kuralları için ilgili bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

SERD araştırma etiği ile ilgili kurallara sıkı bir biçimde bağlıdır. SERD'e gönderilen tüm aday makaleler hakem sürecinden önce ilgili intihal yazılımlarıyla test edilmektedir.

SERD yazarlardan yükleme sırasında, değerlendirme sürecinde veya makalenin kabulünden sonra herhangi bir ücret talep etmemektedir. 

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.