e-ISSN: 2618-6063
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimizin yayın ve yazım kuralları  01.01.2023 tarihi itibariyle değişmiştir. 

Lütfen yayınlarınızı dergimizin Makale Şablonunu (Makale şablonu) kullanarak oluşturunuz. Dergimizde yayınlanacak çalışmalardan  dergiparkın getirmiş olduğu Etik Kurul Onam Formu (Etik Kurul Onam Formu) istenmektedir. Yazarlarımızın yayınlanan çalışmaların telif haklarını dergimize devrettiklerine ilişkin Telif Hakkı Devir Formu (Telif Hakkı Devir Formu) doldurmaları gerekmektedir. İlgili formlara "Formlar" kısmından ulaşabilirsiniz. Studies in Educational Research and Development (SERD), eğitim alanında özgün ve kaliteli bilimsel çalışmaları literatüre kazandırmak amacıyla yılda iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir. SERD, çift-maskeli hakem değerlendirmeleri (double-blind review) ile uygulamalı ve kuramsal eğitim araştırmalarının yanı sıra eğitim alanındaki teorik ve pratik sorunlara odaklanan ikincil araştırma sentezlerine de açıktır. Fakat SERD, temel bilim araştırmaları gibi eğitim alanı dışındaki çalışmaları kapsamamaktadır. Dergimize gönderilen eğitim alanı dışındaki aday makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır. SERD'e makale göndermeyi düşünen yazarlar veya okurlar tüm soru ve önerilerini editörlere iletebilirler. 

SERD İngilizce veya Türkçe makale kabul etmektedir. Türkçe makaleler İngilizce uzun özet içermelidir. Yazım kuralları için ilgili bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

SERD araştırma etiği ile ilgili kurallara sıkı bir biçimde bağlıdır. SERD'e gönderilen tüm aday makaleler hakem sürecinden önce ilgili intihal yazılımlarıyla test edilmektedir.

SERD yazarlardan yükleme sırasında, değerlendirme sürecinde veya makalenin kabulünden sonra herhangi bir ücret talep etmemektedir. 

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.