Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Makale kabul sürecinin ilk aşamasında tüm makaleler için ilgili yazılımlar yardımıyla orijinallik raporu hazırlamaktayız. SERD'e gönderilen tüm makaleler için orijinallik ölçütleri şöyledir:

- Genel benzerlik oranının %20’den büyük olmaması
- Tek bir kaynakla benzerliğin ise %3’ten küçük olması
- Tüm referansların metin içinde de verilmiş olması
- Bire bir alıntıların uygun bir biçimde düzenlenmesi (tırnak içinde, sayfa numarası verilerek vb.)

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.